KON. NEDSCHROEF HOLDING

BCC is sinds 2000 betrokken bij het financiële communicatiebeleid van Koninklijke Nedschroef Holding NV. Naast de verplichte elementen, zoals
het (ontwerp van het) jaarverslag en het halfjaarbericht, alsmede de communicatie van de jaar- en halfjaar-cijfers, betreft dit onder meer ook het actief in de publiciteit brengen van Nedschroef op andere momenten in het jaar. Voor meer informatie: www.nedschroef.nl