DIENSTVERLENING

De dienstverlening van BCC omvat strategisch advies en praktische ondersteuning voor wat betreft de positionering van ondernemingen op de kapitaalmarkt en de communicatie met financiële doelgroepen, zoals financieel-economische pers, beleggers en beleggingsanalisten.

Strategisch advies

 1. Advisering op het gebied van:
  • corporate & financiële communicatie
  • investor relations
  • positionering op de kapitaalmarkt

 2. Het ontwerp van (financiële) communicatiebeleids-plannen, waaronder:
  • (financieel) persbeleid en public relations beleid
  • investor relations beleid
  • imago- en identiteitsonderzoek onder (financiële) doelgroepen
  • corporate (financial) advertising
  • direct marketing
  • sponsoring
  • interne communicatie

 3. Interim-communicatiemanagement

Praktische ondersteuning

 1. De organisatie en begeleiding van:
  • bijeenkomsten en (webcast)presentaties
  • oriëntatiereizen en bedrijfsbezoeken
  • interviews
  • mediatraining

 2. Het schrijven en redigeren van:
  • jaarverslagen
  • halfjaar- en kwartaalberichten
  • emissieprospecti
  • informatiememoranda
  • ondernemingsplannen
  • corporate brochures
  • presentaties
  • persberichten

 3. Woordvoering
 4. Distributie van persberichten

  BCC realiseert financiële en corporate communicatieprojecten eventueel in samenwerking met derden. Dit kunnen zelfstandige opererende consultants of (financieel-economische) tekstschrijvers / copywriters zijn, of andere adviesbureau's. Op deze wijze kan additionele kennis of capaciteit aan de dienstverlening van BCC worden toegevoegd, waardoor klanten op maat worden bediend. In samenwerkingsprojecten kan BCC op verzoek als projectleider optreden.  Special Report wordt door C&F Report in samenwerking met BCC twee keer per jaar geproduceerd. Het fraai uitgevoerde boekwerkje bevat een scala aan artikelen die betrekking hebben op het vakgebied corporate en financiële communicatie en investor relations. Klik hier voor de pdf van Special Report nr. 7 of vraag de boekjes aan via info@bccboogaard.nl